THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 December 2011

Nhiều tàu cá Trung Quốc vào gần Cù Lao Chàm


09/12/2011 08:58:16

Ngày 7/12, HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm việc ngày thứ 2. Theo Ban pháp chế HĐND tỉnh, đề nghị HĐND nên xem xét giữ nguyên chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại UBND cấp xã bên cạnh việc triển khai thực hiện đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt ở cấp xã giai đoạn 2011-2016 để tạo điều kiện cho người có trình độ đại học chính quy về công tác tại xã.

Trong lĩnh vực an ninh, báo cáo của Viện KSND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận: tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, tuy nhiên tình hình an ninh trên biển diễn biến phức tạp. Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Nam, cho biết nhiều tàu cá Trung Quốc vào rất gần đảo Cù Lao Chàm, biên phòng Quảng Nam kết hợp cùng biên phòng TP Đà Nẵng đẩy đuổi ra khỏi địa phận.

(Theo Tuổi trẻ)