THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 May 2011

Xem xét một số đơn tố cáo về cán bộ cấp cao


24/05/2011 07:14:36

Ngày 23/5, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã có thông báo về Kỳ họp thứ 4, tổ chức từ ngày 12 đến 20/5, tại Hà Nội.
Theo đó, thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra đã xem xét kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND cấp tỉnh, thành phố; kết luận kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.
Ủy ban xem xét, giải quyết tố cáo 5 trường hợp, kết luận: 1 trường hợp tố cáo không đúng, 4 trường hợp tố cáo đúng một phần nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền đối với 3 trường hợp; tham gia ý kiến vào báo cáo giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền Ban Bí thư đối với 2 trường hợp.
Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã phân công công tác đối với một số thành viên Ủy ban; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
(Theo TTXVN)