THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 October 2013

BÀI ĐÃ BỊ XÓA: CÔNG VĂN HỎA TỐC HẠ CỜ RỦ ĐỂ ĐÓN THỦ TƯỚNG TRUNG QUỐC LÝ KHẮC CƯỜNG


THÔNG BÁO: BÀI BÁO CÓ LINK GỐC ĐƯỢC TTXVA CHỤP  MÀN HÌNH ĐÃ BỊ XÓA, VÀ 2 LINKS DOWNLOAD CÔNG VĂN GỐC CŨNG ĐÃ BỊ XÓA!

lykhaccuong-vonguyengiap
Các tình yêu có thể kiểm chứng tin gốc và download công văn tại link này

LYKHACCUONG-TRUNGQUOC

lykhaccuong-trungquoc2


Theo TTXVA