THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 May 2011

Tổ chức phi chính phủ viện trợ cho VN 1,7 tỷ USD trong 10 năm qua

Đại diện Chính phủ Việt Nam, đã tổ chức Lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam năm 2010 nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của những người làm công tác đối ngoại nhân dân do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức.Chỉ trong 10 năm gần đây, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã viện trợ không hoàn lại cho VN 1,7 tỷ USD; tập trung các lĩnh vực phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu trợ và phòng chống thiên tai..., chủ yếu ở các vùng khó khăn.

Hơn 700 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại VN cũng góp phần tích cực chuyển tải thông tin về VN, giúp quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và thế giới thắt chặt hơn.