THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 May 2011

Muối dư thừa nhưng vẫn phải nhập khẩu?

Theo đài Tiếng nói Việt Nam cho biết thì mặc dù hiện nay, lượng muối tồn đọng trong người làm muối và trong các doanh nghiệp sản xuất muối còn khoảng 400.000 tấn, nhưng thời gian tới các doanh nghiệp vẫn tiếp tục nhập khẩu muối.
Giải thích về nghịch lý này, chuyên viên Bộ Công thương cho biết số muối tồn đọng chủ yếu là muối đen và chất lượng không cao, không đáp ứng được yêu cầu muối công nghiệp, cũng như không đủ điều kiện để sản xuất thực phẩm.
Do vậy, lượng muối đảm bảo yêu cầu trong nước chỉ có thể cung cấp 156 tấn, số còn lại phải nhập khẩu từ các nước như Ấn Độ, Trung Quốc… Bên cạnh đó, chất lượng muối sản xuất công nghiệp trong nước cũng chưa đảm bảo yêu cầu.
Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng muối sản xuất năm nay khoảng 1,2 triệu tấn, tăng gần 70% so với năm ngoái. Dự kiến sản lượng muối năm tới sẽ đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng, tuy nhiên muối sản xuất trong nước năm tới chủ yếu vẫn là muối thủ công.