THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 May 2011

Những Bức Ảnh Lừa Bịp Của Báo Chí CSVN Trong Thời Chiến Tranh

Xem tại đây >>>>  http://tiny.cc/2nqc1


free counters