THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 November 2013

Nghe “đài địch”, 80 người Bắc Hàn bị hành quyết


Nghe “đài địch”, 80 người Bắc Hàn bị hành quyết


Son Cao's facebooker đăng ngày 11/11/2013.

Nguồn tin từ hãng thông tấn AFP thì Bắc Hàn vừa xử tử 80 người vào ngày 3 tháng 11 vừa qua, vì tội xem lậu truyền hình “phản động” từ Nam Hàn.

Cali Today News – Nguồn tin từ hãng thông tấn AFP thì Bắc Hàn vừa xử tử 80 người vào ngày 3 tháng 11 vừa qua, vì tội xem lậu truyền hình “phản động” từ Nam Hàn.

Tờ báo Nam Hàn JoongAng Ilbo cũng đã chạy tin này lên trang nhất, trích lời của một số người Bắc Hàn đào tẩu.
Kim Jong Un cũng sắt máu không kém cha và ông nội.

Trần Thị Sông Dinh