THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 October 2013

Hình ảnh ông Lưu Trọng Kiệt, một người tham gia theo dõi phiên tòa sáng nay ở Long An để ủng hộ Đinh Nhật Uy bị công an chìm đánh vào mặt....

Hình ảnh ông Lưu Trọng Kiệt, một người tham gia theo dõi phiên tòa sáng nay ở Long An để ủng hộ Đinh Nhật Uy bị công an chìm đánh vào mặt... Đừng có nghĩ là để án treo mà thoát tội nha, rồi đến lúc nhân dân sẽ xử chúng mày !!!