THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 September 2013

ASEAN tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm

Ngày 17.9, tại thủ đô Vientiane (Lào), sau lễ khai mạc, Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 9 đã đi vào cuộc họp chính thức. Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá lại các cam kết của các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm; đồng thời đánh giá việc trao đổi thông tin giữa các quốc gia trong cộng đồng ASEAN; hỗ trợ nhau trong việc xây dựng khung pháp lý, đặc biệt là xây dựng các công ước của ASEAN về phòng, chống tội phạm và kế hoạch hành động từ năm 2013 đến 2015 vì an ninh của cộng đồng ASEAN.
Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam, đề nghị tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật các nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm phát hiện, đấu tranh; nghiên cứu tham gia và nội luật hóa các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm nhằm thu hẹp sự khác biệt về luật pháp giữa các nước; đồng thời tiếp tục phát huy nội lực của mỗi quốc gia, của nội khối ASEAN và tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác đối thoại để triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch ASEAN về phòng, chống tội phạm.
Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung, khẳng định tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vì sự ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
TTXVN