THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 December 2011

VIDEO - Công an csVN đánh người móc túi “ăn nói vô giáo dục như bác dạy”

Kính gửi cô chú bác & các bạn một đoạn video clip được anh chị em trong nước gửi ra, cho chúng ta thấy chế độ công an csvn đánh đập người dân và được đảng csvn huấn luyện như những con chó săn ngày đếm khát máu…đúng ra phải đưa người có tội về giam giữ,  nhưng công an csvn đã ra oai đánh dập một thanh niên bị tội.

Source:  http://www.tuoitreyeunuoc.com/tin-vi%E1%BB%87t-nam/clip-cong-an-csvn-danh-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-moc-tui-an-noi-vo-giao-d%E1%BB%A5c-nh%C6%B0-bac-d%E1%BA%A1y/