THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 October 2013

42% người dân không biết đến Hiến pháp Việt Nam!

hp-305.jpg
Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992.
File photo
RFA 05.10.2013
42% người dân khi được hỏi cho biết không hề biết đến Hiến pháp Việt Nam là gì.
Một điều tra mang tên Chỉ số Công lý do Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng thực hiện hầu như trên toàn quốc Việt Nam.
Kết quả cho thấy người dân hoàn toàn thờ ơ đối với Hiến Pháp và nhất là hoạt động kêu gọi góp ý bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 92. Chỉ có 23% người được hỏi là biết đến Hiến Pháp nhưng lại không biết gì tới chuyện sửa đổi của nó đang được Quốc hội xem xét.
Bản kết quả này hình thành mà không qua bất cứ một cơ quan chính quyền nào nên độ tin cậy của nó được xem là khả tín.
Trước đây ít ngày khi nói chuyện với cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố đại đa số người Việt Nam đều đồng ý với việc giữ lại điều 4 khi Hiến pháp được sửa đổi.
Kết quả của Chỉ số Công lý đi ngược lại hoàn toàn nhận định của ông Tổng bí thư.