THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 October 2013

Hai doanh nghiệp kiện UBND tỉnh Quảng NinhDAT-THAMNHUNG

Hai doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc và Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh đã gửi đơn khởi kiện UBND tỉnh Quảng Ninh ra Tòa án yêu cầu hủy bỏ quyết định thu hồi đất….
Theo đó, năm 2004 Cty Hoài Nam ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và được tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Năm 2009, tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng tổng hợp thuộc hệ thống cảng Cái Lân và giao cho Cty CP Cảng và Vận tải Lilama làm chủ đầu tư. Ngày 21/1/2010, tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 210 thu hồi và giao đất cho TP.Hạ Long với lý do bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng cảng tổng hợp thuộc hệ thống cảng Cái Lân. Tháng 8/2013, tỉnh Quảng Ninh ban hành thêm Quyết định số 1937 gia hạn thời gian thi hành Quyết định 210.
Ngày 11/9/2013, UBND TP.Hạ Long ban hành Quyết định số 904 cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất số 210 và Quyết định 1937.
Theo Cty Hoài Nam, TP.Hạ Long không có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế đất đai mà phải do UBND tỉnh ra quyết định. Ngoài ra, UBND TP.Hạ Long đã vi phạm trình tự, thủ tục bởi khi chưa đủ điều kiện về tiền bồi thường cho Cty Hoài Nam nhưng vẫn ra quyết định cưỡng chế. Bên cạnh đó, cơ sở ban hành Quyết định 904 là các Quyết định 210 và 1937, tuy nhiên các quyết định này được xem là vi phạm luật pháp về việc thu hồi đất.
Theo Văn bản số 2477 (ngày 1/8/2013) của Cục Hàng hải, diện tích đất bị thu hồi của Cty Hoài Nam nằm trong Quy hoạch phát triển tiềm năng của bến tổng hợp Cái Lân và khu bến nội địa, dịch vụ. Như vậy, khu đất mà doanh nghiệp bị thu hồi thuộc khu vực cảng biển trong tương lai và chưa có quy hoạch cụ thể phát triển cảng này.
Hơn nữa, Công văn 2477 cũng không đề cập đến chủ đầu tư nào là Công ty Lilama nằm trong quy hoạch phát triển tổng hợp Cái Lân. Do vậy, UBND TP.Hạ Long không được quyền cưỡng chế đất của Cty Hoài Nam để bàn giao đất cho Công ty CP Cảng và Vận tải Lilama, trong khi dự án này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng.
Theo đó, Cty Hoài Nam chính thức khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh Quảng Ninh buộc UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND TP.Hạ Long hủy bỏ Quyết định số 210, Quyết định số 1937 và Quyết định 904, đồng thời xem xét hành vi vi phạm Luật Khiếu nại đối với việc tỉnh Quảng Ninh không ban hành quyết định trả lời khiếu nại của doanh nghiệp này.
Liên quan đến việc thu hồi đất cho dự án này, Cty TNHH Quốc tế Sao Bắc cũng chính thức nộp đơn khởi kiện UBND TP.Hạ Long hủy bỏ Quyết định số 903 về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất số 210 và số 1937 mà tỉnh Quảng Ninh ban hành trước đó.
Trong một diễn biến mới nhất, đã có sự xuất hiện của bên thứ ba trong dự án của Cty CP Cảng và Vận tải Lilama. Tại biên bản đối chiếu công nợ của một doanh nghiệp với Cty CP Cảng Thái Hưng cho thấy, ngày 13/6/2013 phía doanh nghiệp đối tác đồng ý thanh toán cho Công ty CP Cảng Thái Hưng số cổ phần tại Công ty CP Cảng và Vận tải Lilama, tương ứng với số tiền 5 tỷ đồng.
Công ty CP Cảng Thái Hưng được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 5701672464 (đăng ký lần đầu) ngày 29/3/2013.
Theo Nhóm PV – PLTP


Xem tin nguồn: http://ttxva.org/hai-doanh-nghiep-kien-ubnd-tinh-quang-ninh/#ixzz2gxCYPmxF
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook