THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 September 2013

Tòa nhà 4 tầng của ông Vũ Ngọc Dũng - PGĐ TT phát triển Quỹ đất TP Thái Bình


Tòa nhà 4 tầng của ông Vũ Ngọc Dũng-Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình, người vừa bị bắn chết trong vụ xả súng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Lương Ông " Vũ Ngọc Dũng " bao nhiêu ?
Toà nhà 4 tầng có xương máu của Cha Anh " Đặng Ngọc Viết " đã đổ ra.
Ác lai ác báo, Thiện lai thiện náo.