THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 September 2013

PICS - TIN NÓNG VỀ ĐÁM MA ANH Đặng Ngọc Viết


Một số hình ảnh trong đám tang Anh Đặng Ngọc Viết diễn ra tại Hải Phòng do một số Anh chị em đến dự đám tang gửi về. Có sự tham dự của Phạm Thanh Nghien và một số Anh chị em Hà Nội
Có thông tin công an đã buộc gia đình bắt những Anh em này xuống xe không được đi chung cùng gia đình Anh Viết.