THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 July 2013

Giám đốc Sở Lao động Hà Nội có tín nhiệm thấp nhấtÔng Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Lao động và ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Đầu tư nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất. Còn Chủ tịch HĐND và Giám đốc Công an thành phố nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất.
 

[Caption]
Nhấn vào ảnh để xem số phiếu tín nhiệm của từng chức danh.
Chiều 4/7, 93% đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tán thành Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, Chủ tịch HĐND Ngô Thị Doãn Thanh nhận được hơn 91% phiếu tín nhiệm cao, tiếp đó là Giám đốc Sở Công an Nguyễn Đức Chung. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận được 62%.
Hai lãnh đạo ngành nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp là Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Đình Đức (24%), và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Quý (23%). Còn Trưởng ban Pháp chế HĐND Nguyễn Hoài Nam là người duy nhất không nhận được phiếu tín nhiệm thấp nào.
bophieu8_1372924992.jpg
Các đại biểu HĐND Hà Nội bỏ phiếu sáng 4/7. Ảnh: Anh Tuấn.
Theo Chủ tịch HĐND Ngô Thị Doãn Thanh, đây là lần đầu tiên HĐND Hà Nội thực hiện quyền giám sát trực tiếp với các chức danh chủ chốt của thành phố.  Công tác lấy phiếu tín nhiệm đã thận trọng theo đúng nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Thường vụ Quốc hội. Đây là là kết quả sau một quá trình chuẩn bị chu đáo của các cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu cũng đã đánh giá thận trọng, công tâm và có trách nhiệm.
"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là thước đo, cho thấy tinh thần trách nhiệm của các cá nhân, giúp các đồng chí thấy được mức độ tín nhiệm của mình, đây là động viên khích lệ cũng là nhắc nhở các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", bà Ngô Thị Doãn Thanh nói.
Tỷ lệ tín nhiệm cụ thể của 18 lãnh đạo chủ chốt
Theo lãnh đạo HĐND, đây là lần đầu tiên Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm nên không tránh khỏi sơ suất, song được coi đây là kinh nghiệm để góp ý với các cơ quan liên quan để hoàn thiện quy chế lấy phiếu tín nhiệm.
Ty-le-tin-nhiem-HN-chart-1372927533_500x
Tỷ lệ tín nhiệm 18 chức danh chủ chốt của Hà Nội.
Nguyễn Hưng - Đoàn Loan