THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 February 2012

Vừa đi đường vừa kể chuyện: Ai là tác giả ?


Vũ Thế Phan (Danlambao) - "Sự thật muôn đời vẫn là sự thật, không quyền lực nào có thể lấp liếm mãi được!"

Trên trang Wikimedia.org ở mục 'Bút hiệu Hồ Chí Minh' có ghi : "T.Lan: Dùng 1 lần viết cuốn Vừa đi đường vừa kể chuyện". Nhưng ở phần cuối, mục 'Một số tác phẩm' lại chưa khẳng định cuốn sách này cũng là do chính Hồ Chí Minh tự viết về mình như đã khẳng định Hồ Chí Minh là tác giả cuốn 'Những mẩu chuyện vể đời hoạt động của Hồ chủ tịch', viết năm 1948, dưới bút hiệu Trần Dân Tiên, tự phong mình là 'cha già dân tộc' - năm ông mới 58 tuổi - trong câu "Nhân dân gọi Chủ tịch là cha già dân tộc, vì Hồ Chủ tịch là người con trung thành nhất của tổ quốc Việt Nam"- (Nxb Thanh Niên tái bản năm 2008 trang 158).

Qua bài viết ngắn này, tôi xin khẳng định trên danh dự rằng cuốn 'Vừa đi đường vừa kể chuyện' cũng là cuốn tự truyện của Hồ Chí Minh, dựa theo cuốn Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, do một nhóm gồm 37 đồng chí PGS-TS, Luật sư, Nhà nghiên cứu… biên soạn dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng Trung Ương Chỉ Đạo Biên Soạn Giáo Trình Quốc Gia các Bộ Môn Khoa Học Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh và do GS Đặng Xuân Kỳ chủ biên, Nxb Chính Trị Quốc Gia xuất bản & phát hành tại Hà Nội năm 2008:


Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Khánh, Nguyễn Duy Quý, Đặng Xuân Kỳ, Trần Chí Đáo, Trần Ngọc Hiên, Trần Xuân Trường, Dương Phú Hiệp, Hà Học Hợi, Nguyễn Văn Phùng, Đỗ Nguyên Phương, Vũ Khiêu, Song Thành, Hoàng Chí Bảo, Đỗ Huy, Trần Đình Huỳnh, Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Bá Linh, Phan Ngọc Liên, Trịnh Nhu, Phùng Hữu Phú, Phạm Hồng Sơn (GS-TS), Nguyễn Văn Thảo, Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Trịnh Gia Ban, Huỳnh Ngọc Cư, Dương Văn Diêu, Trần Giang, Đoàn Thanh Hương, Bùi Hữu Khánh, Trần Tuấn Lộ, Trần Nhu, Tạ Văn Thành, Trần Văn Trà.


Sự thật muôn đời vẫn là sự thật, không quyền lực nào có thể lấp liếm mãi được!

(06/02/2012)

Vũ Thế Phan