THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 November 2013

Southern Bank: Gần 1.000 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn!

(Dân trí) 03/11/2013  - Sau 9 tháng, mặc dù tăng trưởng tín dụng âm song tổng nợ xấu của Southern Bank vẫn tăng mạnh trên 25%, trong khi tổng tài sản bốc hơi hơn 500 tỷ đồng, tiền mặt giảm 660 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức cao, chiếm 3,79% tổng dư nợ tín dụng.

Southern Bank nằm trong diện phải bán nợ xấu cho VAMC.
Southern Bank nằm trong diện phải bán nợ xấu cho VAMC.

Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III với kết quả lãi 36 tỷ đồng, chỉ bằng 29% so với cùng kỳ.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của Southern Bank đạt 226,4 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ 9 tháng/2012.

Điểm sáng trong kết quả kinh doanh quý III năm nay của Southern Bank là chi phí lãi và các chi phí tương tự giảm mạnh 22,4% đã giúp thu nhập lãi thuần đạt mức 180,5 tỷ đồng, đảo ngược từ mức âm 204,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, mặc dù thu nhập lãi chỉ bằng 93% cùng kỳ.

Tuy nhiên ở những mảng kinh doanh, hoạt động khác, kết quả thu được của ngân hàng trong quý III năm nay lại giảm mạnh so với cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 9%, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lỗ thuần 7,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ, mảng này lãi thuận gần 8 tỷ đồng.

Mua bán chứng khoán đầu tư lỗ thuần 44,3 tỷ đồng so mức lãi lớn 475,9 tỷ đồng của cùng kỳ quý III/2012. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm nhẹ 4%. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phầm giảm 9,3%.

Trong khi đó, chi phí hoạt động lại tăng 8,5% so với cùng kỳ. Từ đó khiến, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ đạt 43 tỷ đồng, giảm mạnh gần 80% so với quý III/2012.

Dữ liệu tại thuyết minh BCTC của Southern Bank cũng cho thấy, so với đầu năm, mặc dù tăng trưởng tín dụng âm 0,22% song nợ xấu của ngân hàng lại tăng. Tổng nợ xấu tăng 25,3% trong đó nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng gần 22%, nợ nghi ngờ tăng gần 30% và nợ có khả năng mất vốn tăng 25,4% so với đầu năm.

Southern Bank nằm trong diện phải bán nợ xấu cho VAMC.
Nợ có khả năng mất vốn của Southern Bank cuối tháng 9 đã lên gần 1.000 tỷ đồng, chiếm 60,5% tổng nợ xấu.

Tỉ lệ nợ xấu đã tăng lên 3,79% tổng dư nợ từ mức 3,02% hồi đầu năm và nằm trong diện buộc phải bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC).

Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2012, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý III/2013 chỉ ở mức 1,5 tỷ đồng, bằng 2,2%. 

Southern Bank hiện có 142 đơn vị với 36 chi nhánh, 88 phòng giao dịch, 5 điểm giao dịch, 10 quỹ tiết kiệm và 1 công ty trực thuộc. Tại thời điểm 30/9, ngân hàng có 2.960 cán bộ, công nhân viên.

Tổng tài sản của ngân hàng giảm 511,3 tỷ đồng, tiền mặt giảm 660,8 tỷ đồng sau 9 tháng.

Mai Chi