THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

31 October 2013

Sẽ không được thu phí giao dịch ngoại tệ !

ĐẤT VỊÊT- 30/10/2013 

Theo Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn về giao dịch hối đoái trên thị trường ngoại tệ Việt Nam, thì Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng không được phép thu phí đối với các giao dịch ngoại tệ.

Thông tư cũng có một số điểm đáng lưu ý như: Tỷ giá giao dịch ngay và tỷ giá giao dịch kỳ hạn trong các giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác ngoài USD và giữa các ngoại tệ với nhau do tổ chức tín đụng được phép và khách hàng thỏa thuận.


Về phí giao dịch, Dự thảo Thông tư quy định các tổ chức tín dụng không được phép thu phí giao dịch đối với các giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng được phép và khách hàng cũng có thể thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng quyền chọn mức phí giao dịch và hình thức thanh toán phí đối với giao dịch quyền chọn.

Các ngân hàng không được thu phí giao dịch ngoại tệ
Ngân hàng không được thu phí với các giao dịch ngoại tệ
Cũng theo dự thảo Thông tư này, tổ chức tín dụng được phép khi tham gia giao dịch hối đoái không phải xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ.
 
Một trong những nội dung được nhiều người dân quan tâm đó là quy định về sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân. Theo đó, Khoản 1, Điều 14, Dự thảo Nghị định quy định: Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt.
 
Như vậy, so với quy định hiện hành, Dự thảo Nghị định đã bỏ “cho, tặng” trong quyền sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân. Theo NHNN Việt Nam, việc làm này nhằm đảm bảo mục tiêu chống tình trạng đô la hóa, thống nhất với các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối.
 
Thái Linh (Tổng hợp)