THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

31 October 2013

Bão giật cấp 14 tiến thẳng vào Biển Đông

ĐẤT VIỆT - 30/10/2013


Một cơn bão mới được hình thành ngoài khơi phía Đông Philippin, đang hướng về phía Biển Đông, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km. Dự báo đêm 31/10, bão sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 12 hoạt động trên biển Đông trong năm 2013.

Hồi 13h ngày 30/10, vị trí tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 670km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.
 
Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn tiếp tục mạnh thêm.
 
Đến 13h ngày 31/10, vị trí tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
Hình ảnh vị trí và đường đi của cơn bão
Hình ảnh vị trí và đường đi của cơn bão
Trong khoảng 24 đến 48h tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.
Đến 13h ngày 1/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
Trong khoảng 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm ngày 31/10, vùng biển phía Đông Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.
 
TTDBKTTVTƯ