THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 October 2013

Gia đình TNLT Tôn Giáo PGHH Mai Thị Dung

 Gia đình TNLT Tôn Giáo PGHH Mai Thị DungHôm nay ngày 13/10/2013.

 Gia đình TNLT Tôn Giáo PGHH Mai Thị Dung nhận được hai thông báo:

Một của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao tỉnh Đồng Nai với nội dung. Từ ngày 25/11/2010 đến ngày 25/05/2012 Trại giam Xuân Lộc đã cho phạm nhân Dung được khám sức khỏe và điều trị tại bệnh xá bệnh sỏi túi mật, loạn nhịp tim, cho đến ngày 02/10/2013, phạm nhân Mai Thị Dung đã được chuyển đến trại giam Thanh Xuân thành phố Hà Nội để chấp hành án phạt tù. Theo gia đình thì việc Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao nói là từ ngày 25/11/2010 đến ngày 25/05/2012 đã đưa Mai Thị Dung ra để điều trị bệnh là hoàn toàn bịa đặc, vì từ khi Dung bị kết án tù sau đó gần một năm thì Dung đổ bệnh nặng sức khỏe ngày càng xuống dốc.

Khi Võ Văn Bữu chồng bà Dung vừa chấp hành án tù bảy năm và ra trại ngày 05/08/2012 sau khi vào thăm vợ ông không thể tin vào mắt mình vì trước mắt là một người đàn bà gầy gò, khuôn mặt phờ phạt, không thể tự đi mà phải có hai người kè ra.

Sau khi về ông đã viếc đơn gửi đến tất cả những nơi có thể để yêu cầu đem vợ ông là bà Dung ra trị bệnh nhưng không được nhà Cầm Quyền thực hiện vì họ cho là bà Dung không nhận tội. cho tới lần thăm gần đây vào ngày 01/10/2013 ông cho biết là sức khỏe của bà Dung đã rất kém, và bà đã tuyên bố tuyệt thực kể từ ngày 01/10/2013 cho đến khi nào trại giam đồng ý đưa bà ra trị bệnh và không nhận bất cứ thứ gì cùa gia đình kể cả thuốc. thì đến ngày 02/10/2013 ông Bửu chồng bà nhận được tin từ một người quen đi thăm tù về cho biết là bà Dung đã bị chuyển đi nhưng không biết là đi đâu, và gia đình cũng không nhận được giấy báo.

Vì phải bận đi thăm người TNLT Tôn Giao PGHH Bùi Văn Thăm ở Phú Yên nên đến bốn ngày sau ông Bửu mới ra trại giam để hỏi tin về vợ mình thì trai giam cho biết đã chuyển bà ra trại giam Thanh Xuân. Hà Nội. Ông Bửu tức tốc ra Hà Nội để thăm bà Dung vào ngay 10/10/2013. Ông cho biết bà Dung đã tuyệt thực từ ngày 01/10/2013 cho tới ngày ông ra thăm là đã mười ngày. Ông Cho biết thêm là bà Dung phải có đến hai người cõng bà ra, và ông phải kề sát tai vào mới nghe bà nói tiếng được tiếng không. Ông cũng cho biết thêm là bà Dung nói sẽ tuyệt thực đến khi nào trại giam đem bà ra trị bệnh, và nếu bà thấy không thể chịu được nửa thì bà sẽ đập đầu tự tử..! cho đến ngày hôm nay gia đình không biết thêm tin gì về bà Dung nửa.

bức thư thứ hai là của trại giam Thanh Oai cho biết là đã tiếp nhận tù nhân Mai Thị Dung. đến ngày hôm đã 11 ngày chuyển trại gia đình mới nhận được giấy báo của trại giam Thanh Oai là đã tiếp nhận tù nhân Mai Thị Dung.