THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 April 2012

Thù lao Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai 7 triệu mỗi thángNăm 2012, bà Nguyễn Thị Như Loan nhận thù lao 7 triệu đồng mỗi tháng cho vị trí Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Cường, thành viên HĐQT (con trai bà Loan) nhận mức 3 triệu đồng.
Quốc Cường Gia Lai gặp rắc rối với báo cáo tài chính
Quốc Cường Gia Lai đồng ý bồi thường khách hàng

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa có nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Theo đó, thù lao cho Chủ tịch HĐQT - bà Nguyễn Thị Như Loan là 7 triệu đồng mỗi tháng. Các thành viên của HĐQT, trong đó có ông Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Loan) được nhận 3 triệu đồng mỗi tháng.
Ảnh: Vũ Lê
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Vũ Lê
Thù lao cho trưởng ban kiểm soát, thành viên lần lượt là 3 và 2 triệu đồng. Tổng chi phí trả cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2012 khoảng hơn 300 triệu đồng.
Quốc Cường Gia Lai cũng cho biết, năm 2011, công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt tương đương 5% mệnh giá cổ phiếu nhưng không thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng.
QCG cũng thông qua kế hoạch chuyển đổi 58.500 trái phiếu của trái chủ VinaCapital thành hơn 5,5 triệu cổ phần. Tổng vốn của công ty sau khi chuyển đổi là hơn 1.270 tỷ đồng.
Quý I/2012, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có lợi nhuận sau thuế là 1,78 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ năm nay đạt 885 tỷ đồng (tăng 123% so với năm 2011), lợi nhuận 128 tỷ đồng. Năm 2011, QCG lỗ 38,63 tỷ đồng trong khi năm 2010 lãi 283 tỷ đồng.
Đại hội cũng thông qua bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Nguyễn Quốc Cường tiếp tục là Chủ tịch và thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2012-2017.
Phạt CEO Quốc Cường Gia Lai 40 triệu đồng
Hoàng Lan