THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 June 2011

Tàu Ngư Dân VN Bị Tàu Cộng Bắt 1/7/2010

Ngư dân VN lạy Tàu Cộng khi bị "bắt" tại vùng biển chủ quyền của VN !free counters