THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 June 2011

VIDEO - Cả Nước Ðấu Tranh - Ca Ðoàn Ngàn Khơi - Asia DVD68HÃY CÙNG NHAU PHỔ BIẾN BÀI NHẠC NÀY ĐẾN VỚI TUỔI TRẺ VIỆT NAM.  CẢM ƠN TRUNG TÂM ASIA NHẠC PHẨM GIÁ TRỊ NÀY.

free counters