THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 June 2011

PICS - Một Sinh Viên VN Phát Biểu Tại Biểu Tình 5/6/2011

Bạn sinh viên này phát biểu:  "tổ quốc đang lâm nguy, tại sao các bạn vì 1 buổi ăn mà bỏ về".  Bạn sinh viên này kêu gọi vào những phút cuối của cuộc biểu tình 5/6/2011 tại Sài Gòn

free counters