THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 May 2011

HÃY GIÚP TỔ CHỨC CAMSA (BPSOS) CỦA TS Nguyễn Đình Thắng Đang Giúp Đở Những Nhà Dân Chủ Đang Lẫn Trốn Tại Thái Lan

Mọi chi tiết đóng góp xin gửi về:


    BPSOS/Ti Nan
    PO Box 8065
    Fallschurch, VA 22041Xin gửi bằng cashier check, money order hoặc chi phiếu cá nhân, gửi cho    BPSOS / Ti Nan


Nếu gửi bằng Paypal, xin vào địa chỉ này
     http://www.bpsos.org/en/for-donors


Trong phần ghi chú xin đề:  gửi cho    BPSOS / Ti Nan


Danh sách mạnh thường quân gửi đóng góp cho CAMSA  http://tiny.cc/0splj

free counters