THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 October 2013

Dân oan

Truong van Dung (facebooker đăng vào ngày 15/10/2013)

cháu hoàng thị vàng xóm phiêng phăng - bảo lâm- cao bằng bị bọn chúng đánh ngất ( ảnh chụp chiều nay tại số 1 Ngô-thi-Nhậm / Hà Đông. khoảng nửa tiếng sau bọn chúng đưa xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện hà đông. đề nghị anh chị em hãy lên tiêng, bảo vệ bà con dân tộc ít người , hiện nay theo tôi biết họ không có chỗ nương tựa -mong mọi người có tấm lòng hảo tâm xin trợ giúp bà con dân tộc mông