THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 August 2013

Phương Uyên về với vòng tay thương yêu


Dân Làm Báo gửi đến bạn bè trong thôn những nụ cười rạng rỡ của ngày trở về, của Phương Uyên...