THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 August 2012

Chuẩn bị trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp19/08/2012 06:42:33
Sáng 18/8, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã họp toàn thể phiên thứ 4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ đây là phiên họp đầu tiên, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho ý kiến về dự thảo sơ bộ Hiến pháp (sửa đổi) do Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chuẩn bị và trình.
Dự thảo sơ bộ Hiến pháp này gồm 11 chương, 140 điều, giảm 1 chương và 7 điều so với Hiến pháp năm 1992.
Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tập trung cho ý kiến, thể hiện quan điểm, chính kiến về những nội dung lớn, quan trọng của Hiến pháp được thể hiện trong các chương, điều cụ thể của dự thảo sơ bộ Hiến pháp này.
Trong đó tập trung vào các nội dung về chủ quyền nhân dân; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà nước... 
Dự thảo sơ bộ Hiến pháp này sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10/2012. 
Theo P. Hồ
Báo Người lao động