THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 May 2012

Thanh tra toàn bộ các dự án thủy điệnBộ Tài nguyên Môi trường loan báo sáng nay sẽ lập ba đoàn thanh tra trứơc ngày 30/5 để tiến hành thanh tra hàng lọat dự án thủy điện trong năm 2012.
RFA
Đập thủy điện trên sông Mekong (anh minh họa)
Theo tin từ Hà Nội, sẽ ưu tiên thanh tra các dự án thủy điện ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kontum, Gia Lai, Bình Định.

Theo kế họach, các đoàn sẽ kiểm tra nội dung quản lý tài nguyên nước và khí tượng thủy văn như thẩm định cấp giấy phép khai thác nứơc, qui định vận hành hồ chứa thủy điện, chỉ đạo phòng chống thiên tai.

Ngoài ra các đoàn thanh tra cũng xem xét về qui họach thủy điện, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi giao, cho thuê tài nguyên đất trong hành lang bảo vệ hồ chứa, cũng như kiểm tra việc xử lý vi phạm, khiếu nại tố cáo liên quan tới các dự án thủy điện.

Trong diễn biến khác, hôm nay các nhà khoa học dự hội thảo ở tỉnh Quảng Nam đã cảnh báo việc xây dựng công trình thủy điện tràn lan đã gây ra tình trạng hàng loạt dòng sông chết, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. 90% công trình thủy điện trong cả nứơc chưa thể đảm nhận nhiệm vụ điều tiết lũ vào mùa mưa và điều tiết nước cho vùng hạ 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.