THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 May 2012

Kêu Gọi Ủng Hộ Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam - H.R. 1410

Bấm nút Fullscreen ở phía đưới để xem lớn hơn