THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 April 2012

Gần một nửa số doanh nghiệp hối lộ chính quyền


2012-04-05

Gần 50 phần trăm doanh nghiệp Việt Nam thú nhận phải hối lộ chính quyền để thắng các dự án thầu. Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi Phòng Thương mại Công nghiệp vừa cho ra hôm thứ Tư.

Theo nghiên cứu này, khoảng 80% doanh nghiệp Việt Nam cho rằng tham nhũng ảnh hưởng xấu đến kinh doanh và 50% doanh nghiệp cho biết họ phải hối lộ chính quyền bằng tiền mặt, các món quà đắt tiền hay các chuyến nghỉ mát xa xỉ.

Theo đánh giá của TS Lê Đăng Doanh, kết quả nghiên cứu chỉ phản ánh một phần của sự thật và tình trạng tham nhũng còn tệ hại hơn trong thực tế. Ông Lê Đăng Doanh còn cho rằng chính phủ cần phải được giám sát một cách công khai, minh bạch và độc lập.

Nghiên cứu này của phòng Công thương và Công Nghiệp dựa trên phần trả lời của 270 doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức kinh doanh và công chức tại các vùng ở Việt Nam.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.