THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 April 2012

Chiến Dịch Vận Động Dự Luật Nhân Quyền H.R. 1410 & S.1051

Trong quá khứ đã có 2 dự luật nhân quyền cho Việt Nam (H.R. 3096 và H.R. 1587 )bị ngăn chận tại Thượng Viện bởi Committee Foreign Relations (Ủy Ban Đối Ngoại của Thượng Viện).Hiện nay những Thượng Nghị Sĩ trong ủy ban này đóng vai trò tối quan trọng cho sự  sống hay chết của dự luật nhân quyền H.R.1410. Cho nên chúng ta cần vận động mạnh mẽ và trực tiếp đến những nhân vật này.

Sau đây là danh sách của những Thượng Nghị Sĩ trong ủy ban đối ngoại
  mà chúng ta cần vận động cho dự luật H.R. 1410SENATOR
STATE
ADDRESS
EMAIL (Web Form)
OFFICE
FAX
Boxer, Barbara – (D)
CA
112 Hart Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 956-6701
(202) 224-3553
Coons, Christopher A. – (D)
DE
127A Russell Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-3075
(202) 224-5042
Rubio, Marco – (R)
FL
317 Hart Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-5171
(202) 224-3041
Isakson, Johnny – (R)
GA
131 Russell Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-0724
(202) 224-3643
Risch, James E. – (R)
ID
483 Russell Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 224-2573
(202) 224-2752
Durbin, Richard J. – (D)
IL
711 Hart Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-0400
(202) 224-2152
Lugar, Richard G. – (R)
IN
306 Hart Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-0360
(202) 224-4814
Kerry, John F. – (D)
MA
218 Russell Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 224-8525
(202) 224-2742
Cardin, Benjamin L. – (D)
MD
509 Hart Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 224-1651
(202) 224-4524
Shaheen, Jeanne – (D)
NH
520 Hart Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-3194
(202) 224-2841
Menendez, Robert – (D)
NJ
112 Hart Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-2197
(202) 224-4744
Udall, Tom – (D)
NM
110 Hart Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-3261
(202) 224-5941
Inhofe, James M. – (R)
OK
205 Russell Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-0380
(202) 224-4721
Casey, Robert P., Jr. – (D)
PA
393 Russell Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-0604
(202) 224-6324
DeMint, Jim – (R)
SC
167 Russell Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-5143
(202) 224-6121
Corker, Bob – (R)
TN
185 Dirksen Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-0566
(202) 224-3344
Lee, Mike – (R)
UT
316 Hart Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-1168
(202) 224-5444
Webb, Jim – (D)
VA
248 Russell Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 228-6363
(202) 224-4024
Barrasso, John – (R)
WY
307 Dirksen Senate Office Building, Washington DC 20510
(202) 224-1724
(202) 224-6441


Có 4 phương cách để vận động.   Không thể nói cách nào hay nhất. Thông
thường khi gởi bằng bưu điện thì  nghiêm trọng hơn nhưng tốn nhiều thời gian hơn bởi vì lá thư  của quý vị cần phải được khám nghiệm trước khi trao đến tay dân biểu, có khi cả tháng mới họ mới nhận được.Khi thời gian cấp bách nên dùng Fax hay  Email. Nếu dùng phone  sẽ ít
khi  được nói chuyện trực tiếp với dân biểu mà chỉ nhắn tin lại qua một nhan viên của họ. Quý vị  bấm vào khung hình phía dưới  lựa chọnphương cách thích hợp với mình:


1. Web & Email:

By Web = https://www.popvox.com/bills/us/112/hr1410 & https://www.popvox.com/bills/us/112/s1051

Hướng dẫn tại đây  http://diendanchinhtri.blogspot.com/2012/03/huong-dan-keu-goi-ung-ho-ao-luat-hr.html

By Email:  Quý vị bấm vào một trong nhừng link sau đây tùy vào tiểu bang quý vị đang sinh sống.

 Điền vào những chổ trống cần thiết. Có 3 phần quý vị cần lưu ý.

 1. Phần TOPIC xin quý vị chọn FOREIGN RELATIONS.

 2. Phần SUBJECT = Re: H.R. 1410, Vietnam Human Rights Act of 2011

 3. Phần “MESSAGE” quý vị “COPY” and “PASTE” lá thư sau.

 
Re: H.R. 1410, Vietnam Human Rights Act of 2011

Dear Senator,


As a human rights advocate, I would like to express my strong support
for H.R.1410, Vietnam Human Rights Act 2011. This bill is the first step toward freedom and democracy for Vietnam.

Vietnam has taken the place of Burma as the worst violator of human
rights in South East Asia. In its 2012 World Report, The Human Rights Watch reported that the Vietnamese government “systematically suppresses freedom of expression, association, and peaceful assembly”. HRW alarmed Vietnam’s crackdown against political dissidents. According to Reporter without Borders, Vietnam ranked 172th out of 179 countries in Press Freedom Index 2011/2012, many illegal arrests were made in Vietnam in 2011. United Nations independent experts who visited Vietnam in 2010 reported their findings. They urged the government to implement major human right treaties including the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment. Recently, Senator John Mc Cain and Assistant Secretary of State Kurt Campbell stated that Hanoi must improve on human rights before the US can consider selling it military hardware.

Our relationship with Vietnam continues to grow closer but Vietnam’s
Human Rights records has been deteriorating. On March 8, Vietnamese Americans and human rights advocate have expressed their concerns by a petition to the White House. This petition achieved a record of 150,000 signatures within a month.

I urge you to support H.R. 1410. I hope that you will email me  your
opinion and your position on this important issue.

Sincerely yours,


 

  2. Postal Mail ( Bưu Điện )

  Quý vị download lá thư của Thượng Nghị Sĩ tiểu bang mà quý vị sinh sống, lá thư này đã có sẵn địa chỉ, quý vị chỉ cần điền ngày tháng năm, ký tên, viết tên băng chữ in. Trước khi gởi đi quý vị ghi địa chỉ của Thượng Nghị Sĩ ngoài bìa thư, đừng quên ghi địa chỉ của mình phía ngoài bì thư và dán tem.

  Download letter here
  http://www.divshare.com/download/17290083-ea5

  3. Fax:

  Qúy vị có thể downloads lá thư trên rồi Fax tới Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang mà quý vị đang cư ngụ. Số fax ở phía trên.

  Download letter here
  http://www.divshare.com/download/17290083-ea5

  4. Điện Thọai:

  Quý vị gọi trực tiếp đến các Thượng nghị Sĩ nơi quý vị đang sinh sống, thường sẽ được trã lời bởi những nhân viên làm việc trong văn phòng, quý vị nên cần ngắn gọn, mục đích chính là kêu gọi họ ỦNG HỘ CHO H.R 1410.  Số điện thoại ở phía trên.