THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 February 2012

THÔNG BÁO KHẨN: Lê Quang Trung bị Công an SG đánh dã man

Chiều nay ngày 15/02 anh Lê Quang Trung cùng 1 số đồng tu đang ngồi thiền tại Công viên Lê Văn Tám tiếp tục bị những người MẶC THƯỜNG PHỤC xông vào đánh .Anh bị đánh liên tục từ tượng đài trong CV ra đến xe của Công an phường, anh bị kéo lê xuống các bậc thang trong CV, anh bị đạp ấn đầu dí xuống đất . Bị đánh liên tục từ trong CV cho đến khi lên xe của Công an . Họ đưa anh về Công an phường Đakao, Q1 . Trong trụ sở Công an phường anh liên tục bị đánh, bị đấm móc , đấm thẳng vào mặt . BỊ NGƯỜI TRONG ĐỒN CÔNG AN DÙNG ĐIẾU THUỐC LÁ ĐANG CHÁY ẤN VÀO DÁI TAI, ẤN VÀO PHẦN MÔI BÊN DƯỚI MŨI . 

Sau đó anh bị chuyển về Trung tâm bảo trợ xã hội cuối đường Nơ Trang Long bằng xe tù.Lúc này anh tiếp tục ngồi thiền trong xe tù và ko chấp nhân vào Trung tâm. Bon họ tiếp tục đánh anh và lôi vào. Tại đây anh gặp 1 võ sư đang dạy võ cho các em nhỏ . Người võ sư này sau đó cũng bắt đầu bẻ tay anh và đánh anh . Anh ko đủ sức để gượng dậy chỉ biết nằm bất động chịu đòn .


Công an lấy cung anh nhưng ko đủ sức đẻ trả lời, họ phải gọi bác sĩ đến !