THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 February 2012

APG cam kết hỗ trợ VN chống rửa tiền và khủng bố


Tổ Chức Châu Á-Thái Bình Dương (APG) sẽ hỗ trợ VN trong cuộc chiến chống rửa tiền và khủng bố. Nhân hàng nhà nước VN thông báo tin này ngày hôm nay.

Một phái đoàn cao cấp của APG sẽ đến VN và cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho VN cũng như tìm kiếm các nhà tài trợ cho Hà Nội trong công cuộc chống rửa tiền và khủng bố.

Trong thời gian lưu trú của phái đoàn, các quan chức APG có cuộc họp với đại diện ngân hàng nhà nước VN và các Bộ có liên quan để thảo luận về việc thực hiện kế hoạch hành động chống rửa tiền và chống khủng bố của quốc gia, cũng như tìm hiểu thêm về các hoạt hoạt động của VN trong lãnh vực này.

Các quan chức APG thừa nhận rằng VN có nỗ lực trong việc xác định rửa tiền là phạm tội cũng như trong việc phát hành các hướng dẫn thích hợp để chống lại hoạt động rửa tiền.các quan chức APG cũng đề nghị VN ban hành pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống khủng bố và các văn bản liên quan khác.

VN là thành viên của Tổ Chức APG năm 2007, và nằm trong danh sách những nước không có hiệu quả trong cơ chế chống rửa tiền và khủng bố.  

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.