THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 October 2013

VIDEO - Pha Bình Luận Giao Thông Vui Nhộn Chỉ Có Ở Việt Nam


Giao thông hổn loạn ngay trong ngày thông xe ở 1 cầu vượt tại Hà Nội