THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 October 2013

Treo cờ rủ hay cờ rũ ?

Viết như thế nào đúng ?

Hàng loạt báo chí Việt Nam đồng loạt đăng tin dùng từ rủ

Cả nước treo cờ rủ để tang Đại tướng  http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/ca-nuoc-treo-co-ru-de-tang-dai-tuong-2893662.html