THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 September 2013

Vinashin rút vốn khỏi 105 công ty !...

Sẽ có hơn 100 công ty không còn mang thương hiệu Vinashin trong quá trình Tập đoàn này tái cơ cấu để trở lại mô hình tổng công ty.
Quyết định phê duyệt danh sách các doanh nghiệp mà Vinashin muốn rút vốn thương hiệu được Bộ Giao thông vận tải ban hành giữa tháng 9, là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Trước đây, Vinashin đã góp vốn bằng thương hiệu vào các công ty này và nay muốn rút bằng cách giảm vốn điều lệ
Trong danh sách được phê duyệt, 105 doanh nghiệp được chia thành hai nhóm, một là rút vốn được ngay và hai là cần xem xét trước khi tiến hành rút vốn.
VinashinMoonstone-6933-1379930973.jpg
Vinashin sắp sửa trở lại mô hình Tổng công ty ngay trong năm nay.
Nhóm thứ nhất, 51 công ty có thể thực hiện rút vốn ngay là những đơn vị có tình hình tài chính không phức tạp, không vay nợ Vinashin hoặc không có tài sản lớn. Nhóm thứ hai là 54 công ty cần xem xét phân tích tình hình tài chính, tài sản, lợi thế, công nợ trước khi tiến hành rút vốn.
Trong 105 công ty mà Vinashin từng có vốn góp bằng thương hiệu, nhiều doanh nghiệp không hoạt động trong ngành đóng tàu, hàng hải. Có nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện chiếu sáng, cơ điện, thương mại, thậm chí có cả công ty chế biến thực phẩm.
Việc hoạt động của Vinashin theo mô hình tập đoàn đang dự kiến kết thúc sau 7 năm tồn tại là là một phần của kế hoạch tái cơ cấu được tiến hành suốt 3 năm qua. Trong cả tuần trước, lãnh đạo đơn vị này đã liên tiếp có các buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông để xem xét các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng của quá trình này.