THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 July 2013

Tội ác Mỹ Ngụy !Máy chém này hả>? .CS nói" Lê máy chém đi khắp miền Nam " . Vô duyên, máy chém này chém đúng 2 người thôi, là ông Hoàng Lê Kha (CS) ở Tây Ninh và ông Ba Cụt ( Hòa Hảo) ở Cần Thơ. Luật 10/59 quá hay, đến hôm nay Hà Nội còn bị tức ...dái