THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 May 2013

Kính mời quý vị tham dự Đại lễ Phật Đản

Kính mời quý vị tham dự Đại lễ Phật Đản

tại chùa Khánh Anh Evry vào ngày chủ nhật 26/5/2013

và Đại lễ Phật Đản 2557-2013

lễ Tưởng niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức

tại Chùa Thiện Minh - Lyon ngày 1-2/6/2013