THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 January 2013

Chống tham nhũng “chỉ mới bắt được mèo con”

Nhiều phát biểu tại hội thảo khoa học “Bàn về những giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”, do Tạp chí Cộng sản phối hợp ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức ngày 15.1, đều cho rằng tham nhũng nhiều nhưng được phanh phui chỉ là những vụ nhỏ, ở cấp dưới, còn tỷ lệ phanh phui ở cấp cao là rất ít (cán bộ cấp xã phường chiếm tỷ lệ khoảng 30%, còn cấp T.Ư chỉ chiếm 0,3%).
GS Trần Đình Bút, nguyên thành viên tư vấn Chính phủ, khẳng định: “Chống tham nhũng chỉ mới bắt được mèo con nên tác nhân gây ra những vụ tham nhũng cực kỳ lớn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tuồng như là một thách đố đối với dư luận, và cả với kỷ cương đất nước”.
GS-TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, cảnh báo: “Nếu tình hình cứ tiếp tục diễn tiến xấu, nếu tham nhũng tiếp tục lan tràn trong khi các cơ quan thi hành pháp luật tỏ ra bất lực, nếu mọi cái vẫn được giấu kín theo kiểu “bảo vệ cán bộ” hay “nếu cách chức đi thì lấy ai mà làm việc” thì đó là lúc niềm tin sẽ suy giảm nặng nề”. Ông Chuẩn cho rằng cần phát huy việc thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, bởi theo kinh nghiệm của nhiều nước, qua đó có thể hồi tố mọi vụ tham nhũng, ở mọi cấp, mọi ngành, kể cả khi người tham nhũng được coi là đã “hạ cánh an toàn”.
GS-TS Hoàng Chi Bảo, Hội đồng Lý luận T.Ư, đề nghị cần thiết có bộ luật về đạo đức của xã hội và buộc “Tất cả công chức bắt buộc phải qua khóa học đạo đức công chức, công vụ trước khi ngồi vào nhiệm sở”.
Đình Phú - Nguyễn Tập