THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 September 2012

Hướng Đăng Ký Ops và Cách Đeo Ops Trong Paltalk

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ NICK OPS (CONFIRM EMAIL)

Sau khi được đeo Ops (Operator / Người điêu hành diễn đàn), nếu không confirm email gửi từ Paltalk, chức năng Ops của quí vị sẽ bị mất sau 14 ngày.

Vì vấn đề này nên ban điều hành mong quí vị xem họp thư cá nhân (Cần phải check email trong hồ sơ khi đăng ký nick paltalk). Email thường được gửi đi ngay sau khi được đeo Ops, nhưng có thể phải đợi lâu hơn tùy theo server của Paltalk.

Khi có Email gửi đến từ Paltalk giống như dưới đây, xin vui lòng mở ra để nhận lời làm Ops.

Khi mở Email này quí vị sẽ thấy màn hình sau đây, hãy bấm vào link để confirm Ops.
Sau khi bấm vào link trên, nick Ops của quí vị đã đăng ký hoàn tất.  Chúc mừng quí vị đã tham gia vào ban điều hành của DienDan ChinhTri TranhLuan DanChu trên hệ thống Paltalk.

CÁCH ĐEO OPS

CÁCH 1:
Trước hết nên ADD nick chủ room, trong trường họp room DienDan ChinhTri TranhLuan DanChu nên add nick lll Dan Chu lll.  Hãy theo dõi hình dưới đây để biết thêm

Sau khi ADD nick chủ room ( lll Dan Chu lll  ) chú ý đây là 3 mẩu tự L viết thường, trên Paltalk Messenger's Menu bấm vào Action, và chọn Join Chat Room as Admin.  Kế đến chọn tên chủ room trong danh sách (drop-down list), ở ô Admin Code xin điền vào mật mã của ops (đây không phải là mật mã của nick Paltalk).  Mật mã này được ban điều hành thông báo cho quí vị khi giao Ops.

Sau khi điền mật mã Ops, quí vị sẽ tham gia vào room với cương vị là 1 ops.  Chú ý nick của quí vị sẽ có ký hiệu  @ phía trước.  Với vai trò Ops, quí vị có thể Mute (tước quyền textchat), hoặc Bounce (Đá / tước quyền sinh hoạt trong room trong 24h)

CÁCH 2:
  1. Tìm diễn đàn và lưu nó vào Favorite List
  2. Sau đó quí vị sẽ thấy nó hiện ra trong list giống như hình phía trên
  3. Bấm chuột phải vào tên Room, rồi chọn  Join as Admin .  Sau đó điền Admin Code vào.Nếu có vấn đề gì, xin vui lòng liên lạc với ban điều hành của diễn đàn.

CHÀO MỪNG QUÍ VỊ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN!