THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 September 2012

Bộ Công thương: 'Xăng tăng hay không - Cần quyết luôn'

Bộ Công thương: 'Xăng tăng hay không - Cần quyết luôn'


Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương Trương Quang Hoài Nam đề xuất, nếu doanh nghiệp đầu mối đề xuất tăng giá mà cơ quan quản lý cảm thấy không tăng được cần quyết luôn, không nên để thời gian kéo dài từ 7-10 ngày như hiện nay, khiến doanh nghiệp có thời gian găm hàng.