THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 June 2012

Đoàn chủ tịch Trung ương MTTQVN đề nghị một đạo luật riêng về Đảng Cộng sản VNĐoàn chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hôm qua lên tiếng đề nghị phải có một đạo luật riêng về Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lời kêu gọi vừa nói được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 9 của Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra ở Hà Nội.
Theo ông Vũ Trọng Kim, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN thì việc sửa đối hiến pháp năm 1992 sắp tới đây nếu không thay đổi Điều 4 về vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, thì phải soạn thảo một đạo luật riêng về Đảng và sự lãnh đạo của Đảng.
Ủy ban Trung ương MTTQVN còn đề nghị trong hiến pháp sửa đổi phải có qui định sao cho bảo đảm vai trò tham chính và phản biện của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam.
Lâu nay tổ chức này cũng chỉ là một đơn vị ngoại vi của Đảng chỉ động viên tinh thân yêu nước, nhiệt tình lao động của người dân mà thôi.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.