THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 June 2012

Gần 93.000 doanh nghiệp "chết" mà không khai tử29/06/2012 23:57:11
Điều này cũng thể hiện sự tuân thủ luật pháp thấp của một số bộ phận trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ảnh minh họa
Báo cáo của ngành Thuế cũng cho thấy tại thời điểm này có 60.454 doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích.
Theo kết quả rà soát số lượng doanh nghiệp năm 2012 do Tổng cục Thống kê công bô, tổng số doanh nghiệp trên phạm vi cả nước tồn tại về mặt pháp lý là 541.103 doanh nghiệp (tính đến thời điểm 1/1/2012). Tuy nhiên, trên thực tế, toàn bộ nền kinh tế có 92.710 doanh nghiệp hiện nay không thể xác minh được. Nếu loại trừ những doanh nghiệp không xác minh được thì toàn bộ số doanh nghiệp của cả nước là 448.393 doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, trong tổng số doanh nghiệp không thể xác minh được, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tới 91.517 doanh nghiệp.

Báo cáo của ngành Thuế cũng cho thấy, tại thời điểm này có 60.454 doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích. Các doanh nghiệp này thực chất là các doanh nghiệp hoạt động trá hình, thành lập để buôn bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng, không thực hiện nghĩa vụ thuế, không có địa chỉ.

Tỷ lệ doanh nghiệp không xác minh được chiếm phần lớn ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: TP HCM 48.531 doanh nghiệp, chiếm 28,6%, Hà Nội 23.174 doanh nghiệp, chiếm 19,7%. Hải Phòng 3.431 doanh nghiệp, chiếm 26%...

Ông Lâm cho rằng, tỷ lệ  doanh nghiệp không xác minh được so với tổng doanh nghiệp hiện có chiếm 20,6% và chiếm 17,1% so với tổng số doanh nghiệp được thành lập thể hiện sự tuân thủ luật pháp thấp của một bộ phận trong cộng đồng doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp không thực hiện khai tử khi doanh nghiệp không tồn tại trong thực tế.
(Theo VOV)