THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 April 2012

THƯ NGỎ VÀ LỜI KÊU GỌI của CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU


THƯ NGỎ VÀ LỜI KÊU GỌI của CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU


xin các Anh Chị, hảy chép đường link này:


http://www.gopetition.com/petitions/nhanquyentaivn.html


bỏ vào google, rồi hãy vào ký tên, ở Việt Nam, xin các Anh Chị hãy viết tên và thành phố.