THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 April 2012

Nguyển Ngọc Ngạn trả lời phỏng vấn về show ca nhạc tại BerlinĐể rộng đường dư luận, hennhausaigon2015 xin mạn phép đem đoạn video cuộc phỏng vấn này lên, hầu mong quý vị độc giả lưu lại ý kiến

http://www.hennhausaigon2015.com/?p=19285 Ong NNN co phat bieu rang: Khong biet gi ve chuyen cua Dam Vinh Hung. Ban hay chu y tu phut 17:52 den phut 19 trong video sau day khi NNNgan noi ve su tuyen truyen de thay rang DVH ko the nao ra hai ngoai de tuyen truyen cho cong san. Ca bo chinh tri cua dang cong san VN cung ko lam duoc dung noi la mot DVH.  Chung to? NNN khong ro? rang trong quan die?m nay !