THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 October 2011

VN dự kiến tăng mức xuất khẩu gạo


Việt Nam dự kiến năm nay xuất khẩu 7 triệu rưỡi tấn gạo, thu về 3 tỷ rưỡi đô la. Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn cho biết như vùa nêu hôm qua.

Số lượng vừa đưa ra cao hơn con số dự kiến trước đây cũng của chính bộ này ở mức 7, 3 triệu tấn gạo. 

Hồi tuần rồi giá gạo xuất khẩu tăng gần 1%, cụ thể giá gạo 5% tấm xuất khẩu đạt 575 đô la một tấn. Đây là mức cao nhất trong ba năm qua.

Tình hình lũ tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cũng góp phần tăng giá gạo. Giới chuyên môn đưa ra dự báo giá gạo của Việt Nam sẽ ở mức cao cho đến tháng sáu sang năm.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.