THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 October 2011

Mức lương tối thiểu sẽ tăng vào năm sau


Lương tối thiểu của công chức tại Việt Nam được đề nghị điều chỉnh kể từ đầu tháng năm sang năm.

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ chính thức báo cáo đề nghị vừa nêu với Quốc hội vào chiều hôm qua. 

Phương án tăng lương tối thiểu cho công chức lên một triệu 50 ngàn đồng/tháng và phụ cấp công cụ ở mức 25%, được sự đồng tình của Úy ban Tài chính- ngân sách Quốc hội tại phiên họp hồi cuối tháng chín vừa rồi.

Ủy ban này cho biết mức lương tối thiểu của công chức và phụ cấp công vụ còn thấp, chưa bảo đảm được yêu cầu cải cách tiền lương. Do đó đề nghị chính phủ có phương án tách bạch công chức, viên chức, cán bộ nghỉ hưu nhằm có lộ trình tăng lương phù hợp.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.