THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 August 2011

Trung Quốc, Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng thương nghị!

Email


VangAnh lược dịch

Bắc Kinh – Trung Quốc và Việt Nam cam kết giải quyết tranh chấp trong vùng biển Nam Trung Hoa thông qua thương nghị và đàm phán vào thứ Hai.

Bản cam kết được đưa ra một cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt và Phó Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh.

“Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Việt Nam để bảo vệ vững chắc hai nước về lợi ích chiến lược và quan hệ tổng thể cũng như hòa bình và ổn định trong vùng biển Nam Trung Quốc bằng cách tăng cường trao đổi thông tin và thương nghị cũng như ngăn chặn hành động khiêu khích bên ngoài mà có thể làm hỏng mối quan hệ của hai nước “, Liang cho biết.

“Trung Quốc phản đối phức tạp và quốc tế hóa vấn đề Biển Nam Trung Hoa và khẳng định giải quyết tranh chấp thông qua thương nghị và đàm phán”, Liang bổ sung.

“Hiện nay, cả hai bên cần nỗ lực tích cực thúc đẩy sự phát triển chung, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau thông qua hợp tác, và tăng cường sự ổn định bằng cách gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau”, ông nói.

Nguyễn Chí Vinh cho biết Việt Nam gắn bó quan trọng đối với phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và hy vọng làm việc với Trung Quốc để tăng cường giao tiếp và hợp tác trong mọi lĩnh vực giữa hai nước và quân đội 2 bên để bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực.

Ông nói hai nước nên giải quyết tranh chấp trong vùng biển Nam Trung Hoa thông qua sự tin tưởng lẫn nhau và hiệp thương hữu nghị, và không cho phép bất kỳ lực lượng bên ngoài để làm hỏng mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc bằng cách can thiệp vào tranh chấp.