THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 August 2011

Cấm nghe đài địch thời @

TTXVA biên tập:
VangAnh bình luận:  các bạn độc tài đã và đang DÙNG TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ DÂN CHỦ để BỊT MIỆNG TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ DÂN CHỦ
các trang blogs, tin tức tự do của dân ngu cu đen thì các bác mời chủ nhân lên đả thông tư tưởng. Mời không được hoặc đã mời nhưng không có hiệu quả thì hack :-)
còn đài địch phá không nổi thì các bác dùng biện pháp rất ư là dân chủ nhé!!!
khuyến mãi thêm cái hình CẤM NGHE ĐÀI ĐỊCH  thời “mới giải phóng” ở bên dướiGiấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy radio sau năm 1975:  CẤM NGHE ĐÀI ĐỊCH
hình sưu tầm trên mạng, không rõ tác giả!